Ewaluacja - Politechnika Rzeszowska

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Pierwsza ewaluacja według nowych zasad zostanie przeprowadzona w 2021 roku, obejmie ona okres 2017-2020. Na podstawie wyników ewaluacji dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe, a co za tym idzie uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz odpowiednia kwota subwencji.

Trzy zasadnicze zmiany będące wynikiem reformy systemu oceny działalności naukowej to:

  1. Ewaluacja przeprowadzana w ramach dyscyplin, a nie jak do tej pory wydziałów.

Dyscypliny ewaluowane to te, w ramach których co najmniej 12 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty i według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego) prowadzi działalność naukową. Przynależność do dyscypliny deklarują pracownicy składając oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie oraz dyscyplinie naukowej, które następnie jest wprowadzane do systemu POL-on. Oświadczenie można zmieniać nie częściej niż co 2 lata.

  1. Objęcie oceną wszystkich pracowników naukowych, zatrudnionych na stanowiskach badawczych
    i badawczo-dydaktycznych).
  2. Wprowadzenie limitu osiągnięć zgłaszanych do oceny.

Pracownik może zgłosić do oceny jedynie 4 najlepsze sloty publikacyjne.

Ewaluacja będzie przeprowadzona w ramach trzech kryteriów:

  1. Poziomu naukowego lub artystycznego prowadzonej działalności naukowej.
  2. Efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych.
  3. Wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję